Slovenská verzia
English version
   
 
 
 
MATERIÁLY PRO SANITÁRNÍ PROGRAM - AKRYLOVÉ DESKY – ABS /PMMA
ZPRACOVÁNÍ
OBRÁBĚNÍ

Ochranný plastový film by měl zůstat na desce co nejdéle, aby se redukovaly možnosti poškození akrylového povrchu během obrábění.
Jak bylo již uvedeno, je možné dosáhnout dobrých výsledků obráběním Aglasu stroji a nástroji pro kovy a tvrdé dřevo.
Pro řezání Aglasu se mohou používat kotoučové a pásové pily s vysokými otáčkami. Pásová pila s listem pro lehké kovy a asi 5 zuby na cm by měla pracovat s rychlostí asi 1 500 m/min. Kotoučové pily (břitové destičky ze slinutého karbidu) vyžadují rychlost alespoň 3 000 m/min. Desky musí být dobře fixovány během řezání, aby se zamezilo vibracím. Pro dosažení čistého řezu se doporučuje ochladit ostří vzduchem nebo vodou. Tenké desky se mohou lámat podél řezů udělaných vhodným ostřím.
Drcení: Mohou se používat různé stroje s noži z rychlořezné oceli od 10 000 do 20 000 ot/min.
Pro vrtání Aglasu jsou vhodné různé typy vrtáků. Spirálové vrtáky s úhlem hrotu 90 stupňů vykazují dobré výsledky při 15 000 ot/min.
Aglas se může leštit rotačními plstěnými disky s použitím leštidel pro auta nebo speciálních leštících vosků. Leštění plamenem je jednoduchý a rychlý způsob leštění hran.

TVAROVÁNÍ

Při zahřívání na 140 – 170 °C Aglas měkne a může se tvarovat. Mohou se aplikovat všechny obvyklé techniky tvarování desky, jako je lisování, vakuové tvarování, volné vyfukování. Aglas se může tvarovat na jednoduchých lisech nebo na velmi složitých automatických strojích pro vakuové tvarování. Po prvním zahřátí se smršťuje asi 2% podélně.

TMELENÍ

Firma Akripol vyrábí dvousložkový komponentní akrylový tmel Novopop, který je vhodný pro tmelení Aglasu samotného nebo na PC a ABS. Spojení je transparentní a tvrzený tmel je svým složením podobný materiálu Aglas samotnému. Pro získaní pevných a čistých spojení musí být plochy kůsú, které se mají spojit dohromady, čisté a suché. Je také možné použít pro tmelení kyanoakrylátové tmely, lepící pásky, lepidla na pryžovém základě nebo jednosložkové akrylové tmely.

ÚDRŽBA

Přes svou povrchovou tvrdost, která je dobrá pro plastický materiál se může Aglas poškrábat. Proto se pro čištění musí používat pouze voda nebo tekuté detergenty. Pro čištění se může Aglas otřít tkaninou s antistatickou tekutinou, aby se zabránilo zachycení prachu. Je také možno na čištění použít alkohol, ale nikdy aceton, nitroředidla nebo chlorované hydrokarbony. Malá povrchová poškození (škrábance, stopy popálení cigaretou) se mohou obrousit skelným papírem a vyleštit. Větší poškození sanitární keramiky, vyrobené z Aglasu, je možno opravit dvousložkovými akrylovými pryskyřicemi, vyráběnými firmou Akripol, ve standardních barvách sanitární keramiky.

 
Copyright © 1994-2023 TAMA SLOVAKIA, a.s.