Slovenská verzia
English version
   
 
 
 
MATERIÁLY PRO SOUČÁSTKY VÝROBNÍCH STROJŮ
MATERIÁL
ROZMANITÝ JAKO OCEL

  Novilon je vyráběn ve spolupráci s renomovanou britskou   společností NYCLOCHEM, LTD., která se během   uplynulých 20 let stala jedním z vedoucích výrobců litého   polyamidu ve Velké Británii. V tvrdé konkurenci dokázala   přežít díky špičkovým produktům stálé kvality. Stejnou   kvalitu zaručeně najdete i u výrobků Akripol.NOVILON 6 (žlutý) – PA 6 G základní typ

  Novilon 6 představuje litý polyamid základní kvality. Jeho   průmyslové využití je velmi různorodé. Naše zkušenosti   říkají, že NOVILON 6 lze využít v celé řadě nejrůznějších   aplikací (příklady) s výjimkou těch, které vyžadují použití   polymeru 6/12 nebo samo-mazacího NOVILON-OILON.   NOVILON 6 je jedním z nejtvrdších typů řady Novilon.   Vyznačuje se mimořádnou odolností vůči opotřebení, a to   díky nejvyšší pevnosti v tahu a napínacímu modulu. Nestárne ani nekřehne, a to navzdory vibracím a dalším nepříznivým vlivům na pracovišti. Zůstává beze změn i při dlouhodobém styku s nejrůznějšími chemikáliemi, jako jsou např. roztoky kyselin a oxidantů, které obvykle vedou ke zničení mnoha kovových komponent. Relativně nízká hmotnost NOVILONU představuje velmi důležitý faktor jak z ekonomického tak i mechanického hlediska. Novilon je osmkrát lehčí než bronz, sedmkrát lehčí než litina, dvakrát lehčí než hliník. Tato skutečnost podstatně ulehčuje manipulaci s velkými komponenty. Příklady možného využití NOVILON 6 (aplikace) jsou tak různorodé, že jmenovat všechny by bylo dosti obtížné. Proto uvedeme pouze základní příklady jako transportní stroje, transportní linky, posuvné desky, pásy a hrany, válečky na automatických přepravnících. Převody ozubených kol, ozubená kola a ložiska představují pouze ty nejobvyklejší průmyslové aplikace NOVILON 6. NOVILON 6 se používá i při stavbě lodí.


NOVILON 6/12 (modrý)…

Novilon 6/12 je kopolymer sestávající z kaprolaktamu a laurilaktamu. Je o něco měkčí než NOVILON 6, je však pevnější. Jeho vysoká pevnost v tahu jej činí vysoce odolným proti opotřebení. Byl vyvinut speciálně pro výrobu ložisek kulových ventilů pro ropné plošiny v Severním moři, kde byla jeho odolnost také prověřena v drsných podmínkách.
NOVILON 6/12 se vyrábí ve dvou kvalitách:
NOVILON… tvrdost od 72 do 76…
Zvláštní použití zahrnuje celou řadu příkladů z výroby železa a oceli.


NOVILON-OILON (zelený)…

  „zabuduj a zapomeň“ na materiál použitý v ložisku
  Od svého prvního uvedení na světové trhy v roce 1974   ovlivnil OILON podstatným způsobem světový průmysl.   OILON je skutečně samo-mazací materiál používaný při   výrobě ložisek. Vysoká odolnost proti opotřebení je   známou vlastností litých polyamidů – přírodních a   naplněných suchým mazivem (lubrikantem), jako je např.   bisulfid molybdenu. NOVILON-OILON představuje jako jediný opravdu samo-mazací polyamid obrovský krok vpřed.


CO JE NOVILON-OILON?

Novilon-oilon je litý polyamid obsahující mikroskopické kapky maziva, které se do materiálu přidávají v počáteční fázi jeho výroby. Mazivo se tak stává integrální součástí struktury tohoto materiálu. Zabudované mazivo se nemůže vypařovat nebo vytékat z materiálu – a to bez ohledu na pracovní podmínky.


MAZIVO VŽDY NA KLOUZAVÉM POVRCHU!

Mazivo, zabudované v materiálu NOVILON-OILON, zůstává vždy na povrchu bez ohledu na to, kolik materiálu bylo odstraněno při výrobě dané součástky (komponenty). Ačkoliv je neuvidíte ani neucítíte hmatem, mikroskopické kapky jsou pravidelně rozmístěny v celém objemu materiálu.


NEUVĚŘITELNÁ VÝDRŽ MATERIÁLU NOVILON-OILON!

Při stejném použití vydrží součástky vyrobené z materiálu NOVILON-OILON pět až osmkrát déle než stejné součástky vyrobené z přírodního nebo bisulfidem molybdenu plněného materiálu. O této skutečnosti se již přesvědčila celá řada zákazníků. Jejich zkušenosti jakož i vědecký výzkum prováděný ve Velké Británii, Německu a USA výše řečené potvrzují. Této téměř neuvěřitelné odolnosti materiálu bylo dosaženo zabudováním přesně stanoveného množství oleje do struktury materiálu. Lubrikant snižuje koeficient tření na kluzných plochách o více než 25%, čímž zabraňuje nadměrnému zahřívání, které představuje hlavní příčinu kratší životnosti nelubrikovaných polyamidů.


PŘÍLIŠ DOBRÉ, ABY TO MOHLA BÝT PRAVDA?

Mnoho zákazníků se již přesvědčilo, že životnost jednotlivých částí (komponent) se prodloužila více než sedmkrát. V mnoha případech se materiál NOVILON-OILON ukázal jako vhodný, když použití standardních polyamidů bylo nemyslitelné.


ROZMĚRY? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Technologický postup, který používá AKRIPOL, umožňuje výrobu extrémně velkých součástí a komponent, jejichž jediné omezení představuje manipulace a konečná úprava. Spodní hranici našeho standardního programu představují trubky o vnějším průměru 55 mm, pruty a průměru 50 mm a plotny o tloušťce 5 mm.


MATERIÁLY „ZABUDUJ A ZAPOMEŇ“

Jestli je možné o nějakém materiálu říci, že jej lze jednoduše zabudovat a zapomenout na něj, pak je jím určitě NOVILON-OILON. S plnou odpovědností tvrdíme, že životnost standardních litých polyamidů je v mnoha různých užitích (aplikacích) pět až desetkrát delší než životnost jejich kovových předchůdců vyrobených z litiny, bronzu, hliníku nebo jiných kujných materiálů. Životnost Oilon však pětkrát převyšuje životnost standardních polyamidů. Proto lze NOVILON-OILON nazvat materiálem, který lze prostě zabudovat a zapomenout.


VÝROBA HOTOVÝCH STROJNÍCH SOUČÁSTÍ (KOMPONENT) PODLE ZAKÁZKY

Hlavní část programu NOVILON umožňuje výrobu hotových součástí podle specifikací dodaných našimi zákazníky. AKRIPOL disponuje nejmodernějším strojním vybavením, které je zárukou nejvyšší jakosti a spolehlivosti dodávek.


TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Ve spolupráci s licenčním partnerem nabízíme technické poradenství, které vychází z mnohaletých zkušeností s vývojem nejrůznějších průmyslových použití (aplikací) materiálu NOVILON. Nabízíme poradenství v oblasti konstrukce originálních součástí (součástí, které jsou vyvíjeny poprvé a hodí se k použití materiálu NOVILON). Nabízíme poradenství v oblasti nahrazení kovových součástí (komponent) v již existujícím strojním zařízení. Nabízíme také poradenství v oblasti výběru optimálního materiálu. Pokud to budete vyžadovat, můžeme vyvinou materiál přesně na míru pro vaše použití (aplikaci).


SPECIÁLNÍ ODLITKY VYROBENÉ NA MÍRU

Akripol dokáže vyrábět odlitky z materiálu NOVILON, jejichž tvar a rozměry odpovídají finálnímu produktu. To umožňuje minimální konečnou úpravu před zabudováním. Tento způsob výroby je omezen pouze tvarem a ekonomií produktu. Tuto službu můžete kdykoliv konzultovat s našimi experty.


JEDENÁCT DŮVODŮ PRO POUŽITÍ MATERIÁLŮ NOVILON 6C A 6/12

  Vynikající odolnost proti opotřebení (zejména oděrům)
 Vynikající odolnost vůči rzi
 Nízká hustota
 Vysoká odolnost proti úderu
 Nízký koeficient tření
 Povolený kontakt s potravinami a nápoji
 Hospodárnější oproti jiným materiálům
 Snadná manipulace s velkými objemy
 Nízká spotřeba energie
 Snížení hladiny hluku
 Snadné obrábění při nízkých nákladech


DALŠÍCH OSM DŮVODŮ PRO POUŽITÍ MATERIÁLU NOVILON-OILON

 Má o 25% nižší koeficient tření než běžný polyamid
 Samo-mazací materiál
 Nepřehřívá se
 Je vysoce odolný proti opotřebení (zejména oděrům)
 Má pět až sedmkrát delší životnost než kovové komponenty
 Je neporézní, má hladký a tvrdý povrch
 Mazivo se neodírá ani nevytéká
 
Copyright © 1994-2023 TAMA SLOVAKIA, a.s.